Dofinansowanie na deszczówkę BUK 2023

Opublikowane przez: zbiornikinadeszczowke.com W: Porady : Komentarz: 0 favorite Odsłony: 423

Rada Miasta i Gminy BUK  uchwałą NR XLVI/407/202 z dnia 25 października 2022 roku ogłasza nabór na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. 

BUK dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Kto może starać się o dofinansowanie? 

Właściciele domów jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, na terenie których zostanie zamontowany system magazynowania wody opadowej w miejscu jej powstania np.: zbiornik podziemny lub naziemny, studnia chłonna, układ rozsączający. 

Wysokość i  warunki przyznania dotacji

Wniosek o przyznanie dofinansowania należy składać w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Buk. Natomiast realizacja przedsięwzięcia należy wykonać do 15 listopada 2023r. Dotacje przyznawane są w kolejności składania kompletnych i prawidłowych wniosków.  Wsparcie finansowe nie dotyczy wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej z Miastem i Gminą Buk

Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i montaż systemu zagospodarowania wody opadowej, jednak nie większej niż 5000,00zł.  

Dotacja nie obejmuje:

- kosztów związanych z sporządzeniem dokumentacji projektowej

- zakupu sprzętu i narzędzi służących do wykonania instalacji

- kosztów remontu istniejącego systemu w celu poprawienia jego sprawności 

- kosztów zakupu i montażu rynien oraz rur spustowych na budynku mieszkalnym

- infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem deszczówki wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji mieszkaniowych  

Rozliczenie dotacji

W celu rozliczenia dofinansowania należy złożyć:

-  wniosek o wypłatę dotacji

- kopie faktur, paragonów za zakupione elementy systemu 

- opis wykonanych robót

- dokumentację zdjęciową wykonaną w trakcie realizacji jak i po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

Wniosek o wypłatę dofinansowania trzeba złożyć w ciągu 14 dni licząc od dnia zrealizowania inwestycji natomiast zwrotu finansów można spodziewać się w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji. 

Wypłata dotacji poprzedzona jest wizją lokalną przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk. 

Kup system do gromadzenia i zagospodarowania deszczówki z pomocą specjalistów

W ofercie naszego sklepu można znaleźć w pełni kompletne systemy do gromadzenia i wykorzystywania deszczówki zarówno ze zbiornikami podziemnymi jak i naziemnymi o różnej pojemności i konstrukcji. Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie zagospodarowania deszczówki w ogrodzie tak aby spełniało wszystkie oczekiwania.

Komentarze

Brak komentarzy!

Zostaw komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień