Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar przesyłany jest do Kupującego w zależności od wyboru formy przesyłki: Pocztą Polską lub firmą kurierską, a także w przypadku towarów wielkogabarytowych firmą spedycyjną. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o terminie wysyłki towaru po wpłynięciu na konto bankowe Sprzedającego zapłaty za zamówiony towar (w przypadku płatności przy odbiorze od daty złożenia zamówienia).

2. Kupujący, odbierając przesyłkę w obecności kuriera, jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem, przesłanym na e-maila podanego przez Kupującego, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności w późniejszym czasie.

3. Sprzedający wskazuje, iż potwierdzeniem realizacji zamówienia, a tym samym dowodem zakupu, będzie doręczona Kupującemu faktura VAT w wersji elektronicznej na e-mail podany przez Kupującego lub dołączona do przesyłki.

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki (USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, rozdział 9, Art. 74.3). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie klienta zostały nadane inną firmą kurierską niż ta, z którą posiadamy umowę .

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku towaru w magazynie. Kupujący jest informowany o tym fakcie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podziału zamówienia na odrębne przesyłki. Opłata za przygotowanie i nadanie zostanie naliczona jednorazowo przy pierwszej części zamówienia.