Szambo i oczyszczalnia ścieków pod ścisłą kontrolą

Opublikowane przez: zbiornikinadeszczowke.com W: Porady : Komentarz: 0 favorite Odsłony: 552

Wraz z początkiem nowego roku 2023 gminy otrzymały uprawnienia do kontroli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Urzędnicy będą sprawdzać:

  • czy właściciel posesji ma podpisaną umowę z firmą wywożącą szambo
  • czy na danej posesji zamontowana jest oczyszczalnia ścieków lub bezodpływowy zbiornik na szambo

przydomowa oczyszczalnia ścieków kontrole

Dlaczego przeprowadzana jest kontrola?

Działanie urzędów gminy ma na celu nakłonić właścicieli domów do należytego postępowania ze ściekami. Niestety na dzień dzisiejszy wiele osób utylizuje fekalia w sposób niezgodny z prawem np. odprowadza je do cieków wodnych lub pozwala wsiąkać w grunt. W związku z czym nie ponoszą kosztów za wywóz ścieków oraz działają na szkodę ludzi i zwierząt.

Jak będzie wyglądać kontrola?

Zgodnie z wytycznymi urzędy gminy będą kontrolować każde gospodarstwo niepodłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Kontrola może być przeprowadzona w dwojaki sposób. Jako właściciel posesji możesz otrzymać wezwanie do odpowiedniego urzędu wraz z kopią posiadanej dokumentacji lub możesz spodziewać się wizyty pracownika samorządu gminy, do której należysz. Jedno jest pewne kontrola przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba Cię nie ominie. Co więcej, kontrola szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków ma być przeprowadzona regularnie przynajmniej raz na dwa lata.

Uwaga!

Zwracamy szczególną uwagę aby kompletować rachunki od firmy asenizacyjnej. Należy je trzymać wraz z umową gdy urzędnicy będą przeprowadzać kontrolę.

Dodatkowo w przypadku kontroli przydomowych oczyszczalni ścieków gmina zobowiązana jest aby sprawdzić wyniki badań ścieków oczyszczonych przeprowadzone w laboratorium. Instytucja musi mieć stosowną akredytację. Dotyczy to jednak nieruchomości, które odprowadzą ścieki z oczyszczalni do urządzeń wodnych lub do gruntu w ilości przekraczającej w roku 5m³/dobę.

Natomiast jeśli dopiero zamontowałeś szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków urząd gminy skontroluje szczelność instalacji. Urzędnicy sprawdzą to na podstawie protokołu zdawczo –odbiorczego.

Komentarze

Brak komentarzy!

Zostaw komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień